Pla Director 2012-2015

Aquest segon Pla Director estableix les prioritats d’actuació en els tres àmbits d’actuació: cooperació per al desenvolupament, acció humanitària i educació per al desenvolupament; i també fixa 16 països prioritaris per als programes i projectes de cooperació.

Priorització sectorial segons l’àmbit d’intervenció:

Línies estratègiques de cooperació per al desenvolupament:

♦ Serveis socials bàsics

♦ Desenvolupament econòmic

♦ Apoderament de les dones

♦ Sostenibilitat mediambiental

♦ Respecte dels drets humans i governança democràtica

Línies estratègiques d’acció humanitària

♦ Assistència per a la satisfacció de les necessitats bàsiques, urgents i immediates

♦ Protecció i garantia dels drets fonamentals lligats a situacions d’emergència o crisis cròniques

♦ Rehabilitació i reconstrucció immediata postdesastre

Línies estratègiques d’educació per al desenvolupament

♦  Impulsar a les Illes Balears, mitjançant la sensibilització i l’educació, una ciutadania global

♦ Enfortir les capacitats, els espais i els mecanismes en l’àmbit de l’EPD

♦ Afavorir els processos de coordinació i complementarietat del conjunt d’actors

Concentració geogràfica:

Hi ha 16 països  prioritaris :

Senegal, Guatemala, Marroc (províncies de Tetuan, Chefchaouen, Alhoceima i Nador), Equador (regions una, tres i cinc), República Democràtica del Congo, Bolívia, Moçambic, Burundi, Colòmbia (departaments de Nariño, Cauca, Vall del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Santander i Nord de Santander), Burkina Faso, Mali, Perú, Níger, Etiòpia, República Àrab Sahrauí Democràtica, Territoris Palestins Ocupats (incloent-hi la població palestina refugiada a països limítrofs).

◊  Pla Director 2012-2015

◊ Revisió Pla Director 2012-2015