asdf

Pla Director

El Pla Director de Cooperació estableix tot un seguit de prioritats i criteris a l’hora de distribuir el pressupost destinat a la cooperació al desenvolupament, amb l’objectiu d’evitar la dispersió dels ajuts i fer que la seva incidència sigui més efectiva. El Pla és un full de ruta per a la cooperació balear que vol aportar una major coherència a la política de cooperació del Govern, amb la finalitat de millorar la qualitat de l’ajuda i que aquesta sigui més eficaç i responsable.