pnud equador

Estratègia Cooperació Tècnica

La cooperació per al desenvolupament ha configurat diversos instruments i modalitats per canalitzar els recursos dirigits a millorar les condicions de vida de la població del Sud. Entre aquests instruments, la cooperació tècnica és un dels més utilitzats pels països donants, les agències internacionals i les organitzacions no governamentals.

 Pla Cooperació Tècnica