cooperaciodirecta

Fons Insulars

La cooperació que es duu a terme des dels Fons de Cooperació municipal es fa des de l’àmbit local, des dels ajuntaments i entitats cíviques amb la finalitat d’establir llaços de solidaritat i cooperació amb les administracions locals i comités dels pobles del Sud.

Com a soci dels tres FONS INSULARS DE COOPERACIÓ, el Govern de les Illes Balears manté una relació estreta de treball amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació. A banda de les propostes i les actuacions que sorgeixin mitjançant la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials, els fons insulars poden sol·licitar assistències tècniques a la Comissió Interdepartamental, si compten amb una petició prèvia dels països del Sud. A més, es duran a terme reunions tècniques per coordinar, entre d’altres, la participació conjunta en el finançament de projectes de cooperació.

Com a soci dels tres FONS INSULARS DE COOPERACIÓ, el Govern de les Illes Balears promou la cooperació municipalista per al desenvolupament i hi transfereix anualment una aportació econòmica.

   Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació:

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1993 per engrescar les administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres mitjançant la creació d’un Fons de Cooperació. L’objectiu de coordinar i canalitzar les seves aportacions anuals a la cooperació per al desenvolupament i gestionar aquests recursos de forma eficaç a través de projectes de cooperació i educació al desenvolupament .

Contacte:

C/ General Riera, 113. 07010 Palma – Tel.: 971 219 820 – Fax: 971 203 130 – C/e: fons@fonsmallorqui.org

http://www.fonsmallorqui.org/

   Fons Menorquí de Cooperació:

El Fons Menorquí de Cooperació és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1993, que reuneix les entitats públiques i privades de l’illa amb l’objectiu de treballar de manera conjunta en la cooperació per al desenvolupament dels països empobrits.

Contacte:

Carrer de la Pau, 21 – Baixos 07750 – Ferreries – Menorca. Tel. 971 37 35 09 – Fax: 971 37 36 12

http://www.fonsmenorqui.org/

   Fons Pitiús de Cooperació

El Fons Pitiús de Cooperació aglutina els esforços de les institucions públiques pitiüses i de les ong d’Eivissa i Formentera per portar a terme una feina eficient en cooperació per al desenvolupament.

Contacte:

C/ Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos 07800. Telf.: 971 39 02 98Fax: 971300904  Eivissainfo@fonspitius.org

 http://www.fonspitius.org