Convocatòria Post Emergències 2017

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergència mitjançant el finançament de projectes en l’àmbit de la post-emergència. L’ajuda post-emergència inclou el conjunt d’accions que es duen a terme després d’una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l’economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació al BOIB (fins dia 15 de novembre de 2017).
Documents enllaç
————————————————————————————————————————————————-
Projectes aprovats 2017:
  › STEI-iEnfortiment de les capacitats educatives en situació de post emergència- La Arena , Piura
 El projecte cerca contribuir a millorar les condicions materials de les escoles en situació de post emergència per inundacions sofertes  en el   districte de la  Sorra – Piura – Perú. Aquesta població, ha travessat en els primers mesos de l’any, inundacions que han afectat els seus  habitatges,
El projecte busca que les escoles comptin amb materials  bàsics (perduts en el desastre) per a la continuïtat  de les seves  activitats educatives, dotant d’equipament bàsic com: pissarres,  farmacioles d’atenció a l’emergència  i  purificadores d’aigua. Els  estudiants  i mestres comptin amb kits d’útils educatius que afavoreixen  la continuïtat de les seves activitats educatives. El projecte proposa  treballar amb 05 institucions educatives amb 131 docents i 2.420  estudiants.
  Subvenció: 40.000 € (Cap. 4: 40.000 € i Cap. 7: 0,00 €)
   › ACPP “Ajuda humanitària per promoure el dret a viure amb dignitat i la protecció de la població refugiada, desplaçada o retornada a la Regió de Diffa, Níger”
Amb l’objectiu de contribuir al dret a viure amb dignitat i la protección de la població refugiada, desplaçada o retornada a la Regió de Diffa,
el programa d’ajuda humanitària ha establert tres línies d’actuació: 1. Protecció del dret a viure amb dignitat: accés a béns per a recer i
necessitats vitals bàsiques i accés a alimentació; 2. Dret a la  protecció de la vida i de la salut de dones embarassades: accés a serveis de salut i béns bàsics per a una maternitat segura. 3. Protecció dels drets de la infància: accés a tractament de la desnutrició i a suport psicosocial i activitats recreatives per a nens /as a afectats per situacions de violencia.
    Subvenció: 40.000 € (Cap.4:  39512.16 € i Cap. 7: 487,84).
  Saldo disponible a dia 03 de juliol de 2017

  Capítol 4: 160.487,84 € i Capítol 7:  59.512,16 €