Convocatòria Cooperants 2017

El dia 2 de maig es va publicar al BOIB núm. 52 la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de les Illes Balears de 26 d’abril de 2017 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l’any 2017.
Modalitats que poden ser objecte de subvenció:
- Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament.
- Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament.
- Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament.
El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació al BOIB (fins dia 1 de juny).
Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: