Agents de Cooperació

La modalitat de cooperació bilateral es duu a terme a través d‘agents de la cooperació per al desenvolupament. S’inclouen dins aquesta modalitat les iniciatives d’acció que provenguin de les entitats de cooperació, i especialment de les ONGD, finançades per l’Administració autonòmica.

Aquesta modalitat vol, en primer lloc, reconèixer i enfortir la feina solidària i transformadora de les entitats de la societat civil de les Illes tant als països del Sud com en el nostre territori. L’assignació dels recursos es farà mitjançant les convocatòries públiques de subvenció, respectant els principis de concurrència, publicitat, transparència i igualtat d’oportunitats.