Convocatòria Sensibilització 2017

943209_10151468277795003_1262575357_n

El día 1 de juny es va  publicar al BOIB la Resolució de la Convocatòria de Subvencions per a Projectes de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament 2017.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar el valors de la solidaritat, la tolerància, l’equitat i la justícia en l’àmbit de la comunitat balear.

El termini per presentar la sol·licitud és de 30 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB:

Data máxima 1 de juliol de 2017 

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2945066