Convocatòria cooperants 2016

Aquestes subvencions tenen la seva raó de ser en la necessitat de millorar les condicions de vida de la població dels països on es coopera des de les Illes Balears mitjançant l’intercanvi d’experiències i coneixements. Així mateix, se cerca facilitar l’intercanvi d’experiències i la transferència de coneixements i de metodologies de treball entre professionals de les Illes Balears i professionals de països en desenvolupament.

Poden ser objecte de subvenció:

-       les estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament;

-       les col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament, i

-       les estades de joves voluntaris i voluntàries cooperants a països en desenvolupament.

Projectes aprovats 2016