Selecciona la manera de veure la nostra agenda >

Filtre: Categories
 • Campanyes
 • Categoria
 • Comerç just
 • Concurs
 • Conferències
 • Exposicions
 • Formació
 • Jornades i Congresos

Portada

 1. oct
  16

  Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears els convida a
  inscriure’s al CURS SEMIPRESENCIAL GRATUÏT “Introducció al dret humà a 
  l’aigua”, que començarà el dia 16 d’octubre i acabarà el 20 de novembre
  de 2017. Les sessions presencials seran el dijous 26 d’octubre i el
  dijous 9 de novembre, de 19h a 21h.

  Descripció de curs: curs orientat a proporcionar una visió global
  conjunta sobre els aspectes tècnics i socials aplicats al proveïment i
  sanejament d’aigua en l’àmbit dels projectes de cooperació per al
  desenvolupament.

  Programa:

  Mòdul 1: El Aigua al Món.
  Tema 1. Crisi mundial de l’aigua.
  Tema 2. Causa i impactes.
  Tema 3. El dret humà al aigua.
  Tema 4. Mercantilització i gestió.

  Mòdul 2: Gestió en els projectes de cooperació de aigua.
  Tema 1. Diagnòstic de el context.
  Tema 2. Gènere i participació comunitària.
  Tema 3. Models i òrgans de gestió.
  Tema 4. Planificació hidrològica
  Temi 5. Seguiment i avaluació

  Podeu 
  inscriure-us aquí

 2. mai
  3

  alberto diaz 2L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergència mitjançant el finançament de projectes en l’àmbit de la post-emergència. L’ajuda post-emergència inclou el conjunt d’accions que es duen a terme després d’una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l’economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

  El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació al BOIB (fins dia 15 de novembre de 2017).
  Per a més informació podeu consultar el següent enllaç