Selecciona la manera de veure la nostra agenda >

Filtre: Categories
 • Campanyes
 • Categoria
 • Comerç just
 • Concurs
 • Conferències
 • Exposicions
 • Formació
 • Jornades i Congresos

Portada

 1. mai
  3

  alberto diaz 2L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergència mitjançant el finançament de projectes en l’àmbit de la post-emergència. L’ajuda post-emergència inclou el conjunt d’accions que es duen a terme després d’una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l’economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

  El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació al BOIB (fins dia 15 de novembre de 2017).
  Per a més informació podeu consultar el següent enllaç