• L’accés als recursos naturals, com l’aigua, és un dret fonamental per al desenvolupament econòmic i social

  • La cooperació al desenvolupament promou iniciatives d’economia productiva i sostenible

  • Les crisis derivades de catàstrofes naturals o conflictes requereixen respostes múltiples que alleugin el sofriment humà, garatint la subsistència i protecció dels drets humans.

  • El dret universal a l’educació ha de ser una prioritat imprescindible

  • L’educació al desenvolupament promou una societat compromesa amb l’eradicació de la pobresa i amb el desenvolupament humà i sostenible

  • Una millora en l'autonomia, els recursos i el poder de decisió de les dones afavoreix el progrés econòmic i social dels pobles